Läsvärt

Med inrättandet av ett grandiost socialt program påbörjades den snabba resan utför, mot avgrunden, i Venezuela. Med bibehållandet av ett grandiost socialt program har Sverige börjat utförsbacken mot avgrunden. https://detgodasamhallet.com/2019/02/05/med-chavez-mot-avgrunden/

Inga provokationer nu, vi är här och representerar Venezuela. Det Venezuela vi vill ha och som vi vet finns under det helvete Maduro skapat  https://ledarsidorna.se/2019/02/venezuela-landet-dar-ordet-socialism-skys-som-pesten/

It is the Venezuelan people who finally are taking their destiny in hand and rejecting an intolerable status quo. https://quillette.com/2019/02/01/the-bolivarian-god-that-failed/

När jag läser om ännu ett socialistiskt experiment som misslyckats med mycket misär, utebliven potential, mänskligt lidande och onödig död som följd så kommer jag alltid att tänka på hur elegant formulerad Adam Smith’s Wealth of Nations är. Likaså Friedrich A. Hayek’s The Road to Serfdom som beskiver hur centralplanering och statlig maktutövning med tillhörande inskränkningar av individens frihet alltid leder till totalitärt styre eller diktatur. Likt det vi ser i Venezuela idag.

Folket i Venezuela flyr socialismen och träldomen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s